śmiech na sali


śmiech na sali
Coś niezwykle śmiesznego, zabawnego, lub głupiego
Eng. Something very funny, amusing, preposterous, or foolish; a cause of amusement, especially of derision

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • śmiech — 1. Coś (jest) śmiechu warte «coś jest mało ważne, niepoważne, nieistotne, błahe»: Kiedy złapiemy takiego kolportera, kierujemy sprawę do kolegium, gdzie zostaje on ukarany mandatem w wysokości... 30 zł! To śmiechu warte, bo taki ktoś miesięcznie… …   Słownik frazeologiczny

  • sala — Bawić się na białej sali zob. bawić się. Śmiech na sali zob. śmiech 4 …   Słownik frazeologiczny

  • powstać — dk, powstaćwstanę, powstaćwstaniesz, powstaćwstań, powstaćwstał powstawać ndk IX, powstaćwstaję, powstaćwstajesz, powstaćwaj, powstaćwał 1. «zacząć istnieć, wziąć początek; stać się, utworzyć się, wytworzyć się; ukazać się, zjawić się, wszcząć… …   Słownik języka polskiego

  • chichot — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIIa, Mc. chichotocie, pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} o mężczyźnie skorym do śmiechu, łatwo i z byle jakiego powodu wybuchającym długim, zaraźliwym śmiechem; śmieszek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przy takim chichocie nie da się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • powstawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, powstawaćwstaję, powstawaćwstaje, powstawaćwaj {{/stl 8}}– powstać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVc, powstawaćwstanę, powstawaćwstanie, powstawaćwstań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień